Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Онлайн психотерапия

Онлайн психотерапията е терапия, при която психологична помощ се осъществява чрез интернет. Това се реализира предимно чрез skype или viber връзка.
Продължителните ми търсения и обучения, преподаване в областта на психологията и психотерапията, както и опитът ми в работата с многобройните клиенти ме насочиха да се фокусирам върху 3 основни направления. Тези психотерапевтични направления са с висока научна доказателственост за своята ефективност.
В работата си в зависимост от състоянието на клиента, както и неговите личностови особености и предпочитания използвам горепосочените методи, както самостоятелно, така и комбинация от тях. Достигнах до убеждението, че когато обединявам най-добрите елементи от няколко терапевтични подхода се получават много по-добри резултати.
Севда Шенкова

За мен

Клиничен психолог и акредитиран психотерапевт с над 20 годишен опит. Професионални интереси и терапевтичен опит основно в областта на тревожни разстройства, депресия и личностови разстройства.