Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия е структурирана, краткосрочна, насочена към разрешаване на настоящи проблеми и промяна на дисфункционалното мислене и поведение. Над 500 клиничини изследвания в световен мащаб доказват нейната ефективност при терапия на депресия и тревожност.

Фокусът на терапевтичната работа е насочен към две основи области:

1/ Когниции

Когнитивно-поведенческата терапия се основава на идеята, че на начинът по, който мислим влияе на това как се чувстваме и какво поведение имаме.

Терминът „когнитивен” се отнася до нашите мисли, възприятия, интерпретации и вярвания. По-голямата част от психологичните проблеми са свързани с навиците ни на мислене, с ирационалните вярвания за себе си, другите хора, света около нас и бъдещето. Когнициите са силно повлияни от културата, заобикалящата ни среда и събитията, които са ни се случвали.

2/ Поведение

Нашето поведение, това как се държим, какво правим или какво не правим в определени ситуации също оказва влияние на емоционалното състояние  и мисленето.

Ако останат непроменени отрицателните модели на мислене и поведение могат да доведат до депресия и тревожност (до различни леки или тежки емоционални проблеми).

Главната цел на когнитивно-поведенческата терапия  е да помогне да промените негативните мисловни и поведенчески модели и от там да промените начинът, по който се чувствате  в различни ситуации.  Реалистичната оценка и промяната на мисленето води до промяна на настроението и поведението. Използва се голямо разнообразие от техники – когнитивни / откриване на негативни мисли и основни вярвания, логически анализ на базата на вероятността и доказателствата, развитие на множество алтернативни гледни точки и др. /  и поведенчески / поведенчески експерименти , експозиция или терапия на излагането- конфронтация с нещата от които се страхуваме и др /.  Важно е да се отбележи , че този вид терапия не е „позитивно мислене” Тя е свързана с това да погледнете на живота си в една по-реалистична перспектива.

По време на терапевтичния процес се научават нови методи за справяне и решаване на проблеми, които могат да бъдат използвани дори и когато терапията е приключила.

Основни принципи на когнитивно-поведенческата психотерапия:

  • основава се на сътрудничеството между психотерапевт и клиент;
  • ориентирана към постигането на определени цели;
  • Фокусирана върху настоящи проблеми и специфични ситуации, които са довели до дистрес
  • поставя акцент върху предпазването от повторна поява на оплакванията (рецидив)

Как протича когнитивно-поведенческата психотерапия?

Терапевтичните сесии се провеждат един или два пъти седмично.

Всяка сесия продължава 60 минути. Първите две сесии са свързани с оценка на Вашето състояние и съставяне на терапевтичен план. Заедно ще разгледаме Вашите мисли, чувства и поведение и ще оценим как всяко едно от тях влияе на другите и дали те са нереалистични и безполезни.

Психотерапевтът ще ви помогне да промените безполезните и дисфункционални модели на мислене и поведение.

За да се подпомогне терапевтичния процес обикновено се води дневник на мислите, чувствата и поведението.

Когнитивно-поведенческата психотерапия е свързана със самостоятелни дейности (домашни задачи), във времето между терапевтичните сесии. Това ще Ви помогне да развивате и упражнявате уменията си, научени по време на психотерапията.

Домашните задачи обикновено включват материали за четене, запис на мисли, постепенно излагане на ситуаци, от които се страхувате, ипробване на различни поведенчески техники в реални условия.

Резултатите от редица изследвания показват, че прогресът в психотерапията е значително по-голям, когато се изпълняват тези домашни задачи.

Предимства:

1/ Ориентирана към резултати – Терапията ще ви помогне да дефинирате целите си, да планирате начини за постигане на тези цели и да проверите напредъка си.

2/ Ефективност- В голяма част от случаите когнитивно-поведенческата терапия е ефективна толкова, колкото и антидепресантите.

3/ Краткосрочност- в зависимост от тежестта на състоянието продължава от 12 до 25 терапевтични сесии.

4/ Образователния акцент в терапията води до дългосрочни и трайни резултати.

На какви сътояния помага когнитивно-поведенческата терапия:

Когнитивната терапия се прилага навсякъде по света като единствено или съпътстващо лечение при широк спектър нарушения– психични и соматични (телесни).

Изследванията показват, че тя е ефективна при:

Генерализирано тревожно разстройство (хронична тревожност)

Паническо разстройство

Агорафобия

Обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза)

Социална тревожност / социална фобия

Посттравматично стресово разстройство

Хипохондрия (страх за здравето)

Депресия

Биполярно-афективно разсройство/ в комбинация с медикаменти/

Боди дисморфично разстройство

Хранителни разстройства- анорексия; булимия

Соматични (телесни) нарушения с психологичен компонент

Хронична болка (в комбинация с медикаменти)

Нарушения на съня

Колит

Синдром на хронична умора

Фибромилагия

Синдром на раздразнимо дебело черво

Когнитивно-поведенческата терапия се използва и при:

Стрес

Ниско самочувствие

Семейни проблеми

Проблеми свързани с раздяла

Преживявания на скръб и загуба

Широко приложение:

Изследвания показват, че КПТ е ефективна за деца, юноши и възрастни. Използа се както в индивидуален, така и в групов формат.

 

За повече информация:

www.bacbp.org

www.cognitive-therapy.org

www.beckinstitute.org