Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

EMDR терапия

Методът EMDR - (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), в превод - десенсибилизация и повторна преработка на информацията чрез движение на очите е нова и мощна терапия за хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания.

EMDR е помогнала успешно на милиони хора по света, които са преживели травматични събития (война, сексуално насилие, катастрофа, природно бедствие и т.н), както и на такива, които страдат от депресия, тревожност, фобии, панически атаки, зависимости и др.

В своите структурирани протоколи терапията съдържа елементи от различни ефективни методи на психотерапия, целящи максимални лечебни ефекти. Включени са елементи от психодинамична, когнитивно-поведенческа, интерперсонална, телесно-ориентирана терапия.

Американската психиатрична организация (2004) препоръчва ЕМDR като най-ефективен метод за лечение на хора с пост-травматично стресово разстройство.

Министерство на отбраната в САЩ (2004) класифицира ЕМDR в категория „ А” на терапиите насочени към третиране на тежки форми на емоционални травми.

През 2013 година EMDR е призната от Световна Здравна Организация за един от най-ефективните методи за работа с постравматично стресово разстройство.

Според Националния съвет по Психично здраве на Израел (2002) и Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство, ЕМDR е една от трите терапевтични модалности, препоръчвани за работа с жертви на насилие.

Първоначално тази терапия е разработена като метод за лечение на хора, страдащи от последиците на травматични преживявания (използвана и тествана при ветераните от войната във Виетнам). По късно приложението на ЕМDR се разширява и се използва и при много други емоционални проблеми

ЕMDR има пряко въздействие върху начина по който мозъка обработва информация.

Тази терапия  използва двустранна стимулация чрез движение на очите отдясно на ляво, или тактилна стимулация, или звук, което повторно активира двете мозъчни полукълба освобождавайки емоционални преживявания, които са „в капан“ на нервната система.

EMDR помага да се обработят тревожните мисли, чувства и усещания, свързани с травмиращия спомен. Тази терапия не променя миналото Ви, но има потенциала да промени реакцията към миналото, така, че да се дистанцирате от вашите емоции, мисли и усещания във връзка с това, което Ви се е случило.

Ефективността на EMDR  е доказана и чрез сканиране с магнитно-резонансна томография на мозъка (ЯМР), преди и след терапията.

Това са снимки на мозък на жена с пост травматично стресово разстройство. Вляво преди EMDR, в дясно след четири, 90 минутни EMDR сесии. Зоните  в червено показват мозъчна свръхактивност, която се променя и намалява в резултат на EMDR.

Снимките са собственост на Dr. Daniel Amen., MD. www.sandiegotraumatherapy.com

Кой е открил EMDR?

Основател на този метод е Франсин Шапиро, старши научен сътрудник в Пало Алто , Калифорния и изпълнителен директор на EMDR институт в Wasonville, CA.

В края на 80-те години, д-р Франсин Шапиро, забелязва, че някои специални движения на очите намаляват интензивността на тревожните мисли при редица клиенти. Д-р Шапиро решава да проучи този ефект научно. През 1989 г. тя съобщава в списание за травматичен стрес за своя успех при използването на нов  метод  за лечение на жертвите на травма, който тя нарича EMDR. От този момент до сега много други терапевти по целия свят допринасят за неговото развитие.

Как работи EMDR?

Когато имаме травмиращи преживявания те се съхраняват в мозъка с всички особености, звуци, зрителни образи, миризми, мисли и чувства, които го придружават. Когато личността е много разстроена,  мозъкът изглежда не може да обработва опита, както прави при нормални условия.

EMDR – техниката прави две много важни неща. На първо място „отключва“ негативните емоции и спомени,  а от друга страна помага на мозъка да обработи успешно преживяното. Това, което прави този метод толкова ефективен е, че процесът стимулира комуникацията между лявото и дясното полукълбо на главния мозък. Движенията на очите по време на сесията са подобни на тези, които се случват по време на REM фазата на съня (фазата на сънуването).

По време на EMDR сесията клиентът може да получи достъп до информация, която преди това е била недостъпна за него.

Фокус на вниманието по време на терапевтичните сесии са три времеви периода – минало, настояще и бъдеще. Обръща се внимание както на травматичното събитие в миналото, така и на настоящите фактори, които провокират дистрес. Накрая вниманието е насочено към развитие на умения за успешно справяне с бъдещето.

След тази терапия травматичния опит може да се види от различна гледна точка, такава, която не води до силна емоционална болка и клиентът може да изпита чувстата по нов начин.

Предимства и ефективност на EMDR

Многобройни международни научни изследвания показват ефективността на EMDR при оказване помощ на хора, преживели емоционално болезнени травмиращи събития, дори и такива с очевидна заплаха за живота, здравето и социалният им статус, което го прави най-проучваният метод, използван за лечение на травма. Терапевтичните сесии дават бърз резултат. Обработката на болезнените спомени може да бъде постигната за време, десетки пъти по кратко в сравнение с някои традиционни методи на психотерапия. Положителните дългосрочни резултати засягат всички нива – умствено, емоционално и физическо и създават усещане за благополучие. По този начин клиентът напълно се завръща към нормата и здравето. Споменът за събитието се запазва, но отрицателният отговор към него се неутрализира.

Друго предимство е свързано с това, че по време на терапевтичните сесии вероятността за грешки е сведена до минимум, поради използването на стандартизирани, научнообосновани протоколи.

EMDR позволява да се достигне до нова перспектива даваща възможност на клиента да избира действията си, вместо да се чувства безпомощен.

Клинични проучвания

Голяма част от проучванията при лица с травматично преживяване установяват, че при 84-90% от изследваните лица само след три терапевтични сесии вече липсват симптоми на пост травматично стресово разстройство.

Резултатите от други проучвания проведени с ветерани от войните показват, че след 12 сесии  77% от изследваните лица не показват признаци на пост травматично стресово разстройство.

Редица проучвания при лица с тревожни разстройства /напр. генерализирано тревожно разстройство/ГТР/ показват, че след провеждането на 15 терапевтични сесии при изследваните лица не се достига диагностичният праг за ГТР.

Каква е продължителността на EMDR терапията?

За да се разбере естеството на проблема и да се реши, дали EMDR е подходящ метод за терапия са необходими една или две сесии  Също така терапевтът ще  отговори на вашите въпроси относно метода, ако имате такива.  Видът на проблема, жизнени обстоятелства, както и характерът на травматичния спомен ще определи колко терапевтични сесии са  необходими.

Това е краткосрочна терапия.  При пост-травматично разстройство се необходими от 3 до 6/7 терапевтични сесии с продължителност 90минути.

При случаи на множество травматични събития е  необходима по продължителна терапия –12-15  или повече терапевтични сесии.

При какви състояния помага EMDR?

Остра травма и симптоми на посттравматично стресово разстройство

Сериозна загуба (смърт на близък, развод, раздяла)

Тежко заболяване

Жертви на насилие  (физическо, сексуално)

Жертви на катастрофи, природни бедствия и други инциденти

При очевидци на насилие

Фобии

Панически атаки

Социална тревожност

Генерализирана тревожност

Обсесивно-компулсивно разтройство

Зависимости

Хранителни разстройства

Брачни проблеми

Депресия

Соматични проблеми като: мигрена, хронични болки, хронична екзема, фантомни болки в крайнициге, стомашно- чревни проблеми и др.

 

За повече информация:

http://www.emdr.com/

http://www.emdria.org/

http://www.emdrhap.org