Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Онлайн психотерапия

Онлайн психотерапията е терапия, при която психологичната помощ се осъществява чрез интернет. Това се реализира предимно чрез skype връзка.

Идеята за провеждане на психотерапия от разстояние не е нова. Телефонните сесии датират още от 60-те години на миналия век с появата на горещи линии за психологична помощ.

Поради нарастващия интерес към онлайн психотерапията и по-широкото и използване през 1997г е създадено Международно дружество за психично здраве онлайн /International Society for Mental Health online/.

Съществуват редица проучвания, които показват, че проведената онлайн психотерапия има същата ефективност, както традиционната „лице в лице“ психотерапия. / Проучване в Университета в Квебек, Канада, 2000г; Проучване в Университета в Мичиган, САЩ, 2006г. и др/. Проучванията са проведени при хора с паническо разстройство, посттравматично стресово разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство и депресия.

Изследвания публикувани в сп. World Journal of Psychiatry, показват, че клиентите получили лечение чрез видеоконферентна връзка имат високи нива на удовлетвореност.

Предимства:
Спестява време / не е необходимо напускане на дома или офиса/. Това е удобно за хора с натоварен график на работа.

Премахва географските ограничения. Позволява консултиране и терапевтиране от всяка точка на света. Това е удобно както за хора живеещи в отдалечени райони на страната ни, така и за живеещи в чужбина. За тези които живеят извън рамките на България предлага лесен достъп до психотерапевт, който говори на техния майчин език.

Някои хора се чувстват по сигурни и защитени, когато са онлайн. По този начин преходът към себеразкриване може да случи по-бързо.

Недостатъци:
Технически трудности/ смущения в настройките, поради лоша интернет връзка/, което може да предизвика разсейване, както от страна на клиента, така и от страна на терапевта.
Затруднение от страна на терапевта за пълна оценка на невербалните знаци на клиента, като поза на тялото и др.

Записване:

Онлайн терапията се провежда по същата схема, както и традиционната „лице в лице“ психотерапия. Онлайн могат да бъдат приложени и трите основни психотерапевтични направления: Когнитивно-поведенческа психотерапия, Схема терапия, EMDR терапия.

Всяка сесия е с продължителност 50 мин.
Цена на сесия: 120 лв.

Терапевтичните сесии онлайн се провеждат след предварително записан час на e-mail: sevda.shen@gmail.com или на тел: 089 66 415 66.

Видео чат програми за онлайн терапия: skype или viber.

Всяка сесия се заплаща предварително, след записан час за сесия.

Възможности за плащане:
Банков превод