Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Севда Шенкова

Севда ШенковаКлиничен психолог и акредитиран психотерапевт с над 20 годишен опит. Професионални интереси и терапевтичен опит основно в областта на тревожни разстройства, депресия, психотравми и личностови разстройства.
От 1997 до 2008 година преподавател по медицинска етика, обща психология и приложна психология в специалност Здравен мениджмънт –  Медицински Университет – София. С призната специалност по клинична психология и медицинска педагогика – Медицински Университет – София; Социална психология – СУ „Климент Охридски“.

От 2006 година до настоящия момент, като член на екипа на Институт за екология на мисленето – София, асистира на д-р П. Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. София.

Специализации и тренинги в областта на психотерапията:

Специализации и тренинги в областта на психотерапията:

ЕМDR therapy – Най-бързата и ефективна терапия за пост-травматично стресово разстройство според Американската психиатрична асоциация. 1-ви и 2-ри модул – Dr Udi Oren – President of EMDR Europe Association – Март 2011, Октомври 2011

ЕМDR therapy – 3-ти модул за напреднали  -Dr Udi Oren, 2018

 Схема терапия – Модел и техники- Dr. Alp Karaosmangolu, PsikoNET, Istanbul, 2011, 2012

Схема терапия– Приложение при Бордърлайн / Гранично личностово разстройство / и Нарцистично личностово разстройство – Dr. Alp Karaosmangolu, PsikoNETq Istanbul,2012

Ериксонова хипноза– Casula, Consuelo, President of European Sociaty of Hipnosis, 2016

Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия

Личен опит в когнитивно-поведенческа психотерапия

Специализиран модул по когнитивно-поведенческа психотерапия

Когнитивно –поведенческа психотерапия при генерализирана тревожност-Prof. Tom Borkovec, Pennsylvania State Universitaty, USA, 2004, 2005; Paul Wheble,UK,2015

КПТ при обсесивно-компулсивно разстройство – Prof. Paul Sallkovskis, King`s College London, 2004, 2010

КПТ при посттравматично стресово разстройство – Paul Wheble, Maudsley Hospital, London, 2004, 2015

КПТ при паническо разстройство- Prof. Paul Sallkovskis, King`s College London,  Paul Wheble, Maudsley Hospital, London, 2004, 2010,2011

КПТ при социална тревожност-Paul Wheble, Maudsly Hospital, London,2005

КПТ при хипохондрия- Prof. Paul Sallkovskis,2010

КПТ при прости фобии-  Paul Wheble,2010

КПТ при бордърлайн и биполярно афективно разстройство-Prof. Antonio Pinto,Italy, 2015

КПТ при шизофрения и биполярно афективно разстройство – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

КПТ при личностови разстройства – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010,2011

Специализирани техники и супервизия в когнитивно-поведенческата психотерапия – К. Величкова, Гл.клиничен психолог, London, UK- 2012

Депресия и тревожност- Jeffrey Zeig, The Milton Erikson Foundation, 2011

Майндфулнес когнитивна терапия – Prof. Fabrizio Diodonna, Italian institute for Mindfulness – 2009, 2011

Основен курс по ЕЕG Biofeedbeack – 2009

КПТ при ниска себеоценка – Paul Wheble, Maudsley Hospital, London, 2007

Личен опит в хуманистично- екзистенциална психотерапия – 2007

Хипнотерапия при: паническо разстройство; Синдром на раздразнимо черво – Dr Pantazis Iordanidis, Greece, 2006

КПТ – интерперсонални аспекти – Prof. Tom Borkovec, Pennsylvania State Universitaty, USA, 2005

КПТ на семейството – Frank Dattilio Ph.D, USA, 2003

Основен курс по хипноза – 2002

Основен курс по хипнотерапия – 2003