Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Приложение на EMDR в когнитивно-поведенческата психотерапия

Приложение на EMDR  в когнитивно-поведенческата психотерапия

Автор: Севда Шенкова Клиничен психолог, когнитивно-поведенчески психотерапевт Настоящата разработка е предложение за прилагане на EMDR в когнитивно-поведенческата психотерапия с цел повишаване на нейните ефективност и ефикасност, както и подобряване на резултатите и ускоряване процеса на терапевтична промяна. От както са въведени за пръв път през 1989г техниките са обект на значителен интерес, дебати и противоречия в когнитивно-поведенческата литература. В научната…