Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Какво е посттравматично стресово разстройство?

Има събития и преживявания, които са извън нашия контрол, които ни изпълват със страх и ужас и които могат да доведат до трайни психични последици.  Такива събития обикновенно са свързани със сериозна заплаха за живота и здравето ни – насилие, природни бедствия, катастрофа, терористичен акт, военни действия и т.н., както и при смърт на близък човек.

Посттравматичното стресово разстройство възниква като закъснял отговор на преживяно тежко травмиращо събитие.

Типичните симптоми включват:

  • епизоди  на повтарящо се изживяване на психотравмата под формата на внезапно оживяване на минали сцени, сънища или кошмари. При някои хора това е толкова ясно изразено, че те сякаш в момента се намират в травматичната ситуация
  • емоционална притъпеност, безчувственост. Налице е специфично чувство на откъснатост и отчужденост от другите хора
  • избягване. Страдащите се стремят да избягват всички ситуации, места и дейности, които им напомнят за травмата и се опитват да отклонят всички мисли и чувства свързани с нея
  • интензивна вегетативна свръхвъзбудимост при напоняне за събитието (сърцебиене, изпотяване, съхнене на устата, треперене на ръцете)
  • нарушения на съня, трудности с концентрацията
  • анхедония. Страдащите не могат да преживяват чувство на радост и удоволствие
  • раздразнителност;

Често се наблюдава тревожност и депресия.

Нарушенията причиняват клинично значим дистрес.

За поставянето на тази диагноза е необходимо между травмата и началото на заболяването да има латентен период от няколко седмици до месеци (рядко повече от 6 месеца)

От посттравматично стресово разстройство могат да пострадат не само жертви на критични ситуации, но и свидетели (напр. членове на спасителни екипи, полицаи и др.)

Съвременна терапия:

EMDR терапия – препоръчана от Американската психиатрична организация като най-бързата и ефективна терапия за преработка на травматични преживявания.

Травма фокусирана когнитивно-поведенческа психотерапия.