Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Какво е обсесивно-компулсивно разстройство?

Най-съществената характеристика  са натрапливите мисли и действия.

Натрапливите мисли т.нар. обсесии са повтарящи се идеи, представи, образи или импулси, които нахлуват в съзнанието отново и отново в стереотипна форма. Те са много мъчителни, защото често са с насилствен или неприличен характер или се приемат като безмислени. Човек с обсесивно-компулсивно разстройство осъзнава, че тези мисли са продукт на неговата психика /не наложени отвън/ и се старае да ги потисне, да ги игнорира или неутрализира, да се бори срещу тяхното нахлуване, но се оказва безсилен.

Най-често обсесиите включват следните области:

 • Заразяване или замърсяване от  микроби, телесни секрети или екскрети, инфекции и др. – напр.„ Ще се заразя”;
 • Физическо насилие над друг човек, най-често близък – напр.„ Ще убия детето си”
 • Автоагресия – напр „Ще се самоубия”;
 • Сексуално неприемливи и агресивни  действия –напр. „ Ще изнасиля майка си”;
 • Свързани с хомосексуалност -„ Аз съм гей”; „ Аз съм лесбийка”;
 • Паранормални явления – напр. „ Ще ме обсебят зли сили”;
 • Религиозно неприемливи – напр.богохулни фрази

Подобни мисли никога не се реализират в действие. Независимо от това те провокират прекомерна тревога, чувство за вина и погрешното убеждение за себе си като „лош човек” или „луд човек” .

Примери за допускания, характерни за мисленето на човек  с обсесивно-компулсивно-разстройство, са следните: „ Ако не действам, когато предвиждам опасност, ще съм виновен за всичко, което може да се случи”; „Тъй като мисля за лоши неща, които могат да се случат, трябва да ги предотвратя”. Така той се чувства принуден да предотврати тази потенциална опасност чрез определени действия, наречени компулсии.

Компулсиите т.нар. ритуали са повтарящи се, целенасочени и преднамерени действия или психични актове. Разглеждат се от страдащия като предпазващи от някое обективно малко вероятно събитие, причиняващо му  вреда, или с което той застрашава околните.

Компулсиите имат безвреден характер, но са мъчителни с това, че се повтарят, което ангажира все повече времето и вниманието на страдащия.

На-често срещани компулсии (ритуали):

 • Почистващи – напр.многократно миене на ръцете, къпане и др
 • Проверяващи  – напр. проверки дали вратата е зключена, печката изключена и др
 • Свързани с броене, повтаряне на определени думи и др.
 • Подреждащи – напр. поставяне на предмети в определен ред и симетрия;

Без адекватно лечение симптомите могат да прогресират до степен нарушаваща нормалното функциониране на личността.

Съвременна терапия:

Експозиция и превенция на отговора – многократно излагане на страха и спиране на компулсиите

Когнитивно-поведенческа терапия

EMDR терапия