Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Какво е посттравматично стресово разстройство?

Характеризира се с прекомерен страх за наличието на някаква сериозна болест, независимо от медицинските изследвания, които сочат обратното. Страдащият сам си поставя диагнози като рак,спин,  сърдечно заболяване, туберкулоза и др.  Обръща сериозно внимание на състояния, които наподобяват симптомите на тези заболявания. Страховете за наличието на дадено заболяване са основани на неразбирането и неправилното обяснение на телесните симптоми. Оплакванията могат да бъдат разнообразни: стомашни смущения, главоболие, сърцебиене и др. Често тези хора не приемат диагнозите, които не потвърждават наличието на сериозно заболяване и продължават да обикалят различни лекарски кабинети.

Явна е неудовлетвореността от медицинските грижи, а компетентността на лекуващите е поставена под съмнение.