Поради претовареност на графика не приемам нови клиенти в следващите няколко месеца.

Какво е синдром на изпепеляването (Burnout)?

Синдромът на изпепеляването е наблюдаван и описан за първи път от американския психиатър Фройденберг през 1974г. Това е състояние, което се характеризира с пълно емоционално и физическо изтощение. Най-често са засегнати хора от т.нар „помагащи професии”- лекари, психотерапевти, учители, социални работници и др.

Симптомите могат да се разделят на физически, емоционални и мисловни.

Физическо изчерпване: липса на енергия, хронично чувство на умора, слабост, често главоболие, мускулно напрежение, болки в гърба, безсъние, разнообразни телесни оплаквания
Емоционално изчерпване: депресивност, чувство на безнадеждност, безпомощност, напрегнатост, повишена конфликтност, чести негативни афективни реакции / нетърпеливост, гневни избухвания, раздразнителност/
Проявява се умствено изчерпване с ниска оценка на себереализацията, незадоволеност от работата и от живота като цяло. Това води до отдръпване – безразличие към работата, себеизолиране, затваряне.
Възникването на синдромът е обусловен от същността на работата, той е един професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността.