Обсесивно-компулсивно (ананкастно) личностово разсройство

Чувствата на лична несигурност, съмнение и незавършеност, водят до прекомерна добросъвестност, проверки, упоритост и предпазливост. Наблюдава се перфекционизъм и педантична акуратност.

За определянето на обсесивно-компулсивно личностово разстройство трябва да са налице следните характеристики:

  • свръхангажираност с детайли, правила, списъци, ред, организация или разписания
  • нерешителност, склонност към съмнения и прекомерна предпазливост, отразяващи дълбока вътрешна несигурност
  • перфекционизъм, който пречи на завършване на задачите
  • прекомерна съвестност и повече от необходимото посвещаване на труд, за сметка на удоволствията и междуличностните контакти
  • ригидност, упоритост и педантичност
  • прекалено настояване другите хора да следват точно неговия начин на правене на нещата

Разпространеността е между 1-2% от общото население и се проявява по-често при мъжете.