Зависимо личностово разстройство

Тези личности изпитват крайна нужда от това другите да се грижат за тях. Налице е изразен страх от раздяла. Често са с постоянни съмнения относно собствените си способности. Вярват, че не могат да се справят сами. Силата и способността за разрешаване на проблемите виждат у другите.

Характеристики (МКБ-Х):

  • Позволяване или подтикване на другите да поемат отговорността за съществени страни от живота му
  • Подчиняване на собствените нужди на нуждите на другите, от които е зависим и прекомерна отстъпчивст пред техните желания
  • Нежелание да отправи, дори основателни искания към хората от които е зависим
  • Когато е сам, се чувства дискомфортно или безпомощно, поради преувеличени страхове, че няма да може да се грижи за себе си
  • Прекалена ангажираност със страхове да не бъде изоставен от човек с когото има близки взаимоотношения и да трябва сам да се грижи за себе си
  • Ограничена способност да взима ежевневни решения без прекомерно много съвети и подкрепа от околните

Това разстройство на личността е най-разспространено в сравнение с останалите личностови разстройства. Обхваща повече от 7% от общото население, като се проявява по-често сред жените.