Тревожно (избягващо) личностово разстройство

При избягващите личности се наблюдава отдръпване от хора и от нови преживявания. В основата на този стремеж за избягване стои страхът от отрицателната оценка на другите (напр. да не се покажат като глупави или неадекватни). За да създадат нови контакти, те трябва да имат 100% гаранция, че ще бъдат добре приети.

Характеристики (МКБ-Х):

  • Постоянни, завладяващи личността чувства на напрежение и опасения
  • Убеденост, че е лицето е несръчно, непривлекателно или малоценно
  • Свръхчувствителност към критика и отхвърляне в социални ситуации
  • Нежелание да установи взаимоотношения с другите, ако не е сигурен/а, че ще се хареса на другите
  • Ограничен начин на живот поради нуждата от физическа безопасност
  • Избягване на социални и групови дейности, при които има много междуличностови контакти, поради страх от критика, неодобрение и отхвърляне

Обхваща 0,5-1% от общото население. Среща се еднакво често при мъже и при жени.