Гранично личностово разстройство (Borderline)

Едно от най-изследваните личностови разстройства.

Индивидът с гранично личностово разстройство често преживява повтаряща се тенденция към дезорганизация и нестабилност в представата за собственото ”Аз”, настроението, поведението, взаимоотношенията с хората около него. Характерно е дихотомно или черно-бяло мислене. Това води до крайни оценки на ситуации и хора. Крайните оценки на дадена ситуация, водят след себе си до крайни емоционални реакции или крайно опасни действия и постъпки.

Критерии:

  • Нестабилни междуличностни взаимоотношения с люшкане между идеализация и обезценяване
  • Нарушен идентитет – нестабилна представа за себе си
  • Импулсивност в поне две сфери – харчене на пари, секс, злоупотреба с вещества, безразсъдно шофиране, преяждане
  • Повтарящо се суицидно поведение, жестов или заплахи за себеувреждащо поведение
  • Емоционална нестабилност –интензивни епизоди на подтиснатост, раздразнителност или тревожност, траещи часове и рядко повече от няколко дни
  • Хронично чувство на празнота и скука
  • Силен гняв и трудности при удържането на гнева, чести избухвания и постоянна гневливост

Страдащите са около 2% от общото население, като 75% от тях са жени.