Дисоциално личностово разстройство

През различните години на дисоциалното личностово разстройство са давани различни наименования („социопатия”, „психопатия”). Въпреки различните имена, основните характеристики, които го определят, са останали почти същите.

Те са:

  • Грубо безразличие към чувствата на другите
  • Изразена и постоянна безотговорност и игнориране на социалните норми, задължения и правила
  • Невъзможност за поддържане на трайни взаимоотношения, въпреки, че няма затруднения в установяването им
  • Крайно нисък праг на отключване на агресивни реакции, вкл. Физическо насилие
  • Неспособност за изживяване на вина и за извличане на поука от миналия опит, особено от наложени наказания
  • Изразена склонност да се обвиняват другите или да се измислят правдоподобни обяснения за проявите, довели лицето до конфликт с обществото

Разспространението е между 2% и 3% от общото население, като се наблюдава четири пъти по-често при мъжете в сравнение с жените.