Нарцистично личностово разстройство

Характеризира се с грандиозност във фантазиите и поведението. За тези хора е присъща изразената нужда да бъдат обожавани. Обикновенно имат проблеми в кооперирането с другите, тъй като вниманието им е насочено единствено върху тях самите. Гледат на другите като на свои подчинени.

За определянето на нарцистичното личностово разстройство трябва да са налице следните характеристики (МКБ-Х):

  • грандиозно чувтво за особена важност- преувеличава постиженията и способностите си и очаква ризнание без съответните основания
  • обсебен от фантазии за неограничен успех, власт или красота
  • вярва, че е специален и уникален и може да бъде разбран само от специални и високопоставени хора и следва да общува само с тях
  • арогантно и надменно поведение и нагласа
  • експлоатиращ в отношенията си с хората, възползва се от другите за да постигне своето

Обхваща по-малко от 1% от общото население, като се среща предимно при мъжете.