Параноидно личностово разстройство

За тези хора са характерни недоверие и подозрителност към другите. Често са напрегнати и без чувство за хумор и „готови за атака”. Обикновенно обвиняват другите за всичките си трудности. Считат, че единствената цел на другите е да ги наранят, измамят и манипулират.

Критерии за определяне на параноидно личностово разстройство (МКБ-Х):

  • злопаметност по отношение на нанесени обиди и оскърбления, склонност към отмъстителност
  • прекомерна чувствителност към преживяване на неуспехи
  • мнителност и постоянна склонност към изопачено възприемане на околните ,като например дори приятелските действия на другите се тълкуват като враждебни или оскърбителни
  • борбено и непреклонно чувство за собствена правота, несъобразено с реалната ситуация
  • склонност към патологична ревност
  • свръхангажираност с неоснователни „конспиративни” обяснения на събитията

Разпространението е между 0,5-2,5% от общото население. Среща се по-често при мъже.